Dotacje na instalacje fotowoltaiczne

Pierwsze środki z programu Prosument mogą trafić do beneficjentów za pośrednictwem gmin we wrześniu-październiku 2014 roku - wynika z informacji przekazanej przez prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Małgorzatę Skuchę więcej


Założenia programu Prosument:

Program Prosument, który został przyjęty przez radę nadzorczą NFOŚiGW pod koniec lutego 2014 roku przewiduje wsparcie kredytowo-dotacyjne dla inwestorów instalujących mikroźródła OZE do 40 kWe. Wsparciem objęte będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub energii elektrycznej i cieplnej.

Prosument ma finansować do 100 proc. kosztów instalacji, z zastrzeżeniem, że część dotacyjna wyniesie do 40 proc. dla produkcji energii elektrycznej i do 20 proc. dla produkcji energii cieplnej. - Poziom dotacji będzie uzależniony od miksu energi elektrycznej i cieplnej - powiedziała prezes na konferencji.

Z kolei część kredytowa Prosumenta przewiduje kredyt oprocentowany na 1 proc., spłacany przez beneficjenta w okresie do 15 lat. Okres karencji to 6 miesięcy, a realizacja przedsięwzięcia ma trwać do 18 miesięcy.

Limit wsparcia dla osoby fizycznej to 100 tys. zł, jeśli projekt zakłada produkcję energii elektrycznej lub 150 tys. zł w przypadku produkcji energii elektrycznej i ciepła z tzw. urządzenia 2-źródłowego

Dla innych podmiotów (wspólnot, spółdzielni) jest to odpowiednio 300 tys. zł lub 450 tys. zł.

Prosument ma być na razie "dystrybuowany" za pośrednictwem samorządów i banku/konsorcjum banków wybranego w przyszłości w przetargu.

NFOŚiGW pracuje też nad uruchomieniem trzeciego kanału - poprzez regionalne FOŚiGW - które bezpośrednio przekazywałyby wsparcie beneficjentom.

- Jest już wstępna deklaracja od kilku funduszy - powiedziała prezes Skucha na konferencji.

Ważne linki: