Galeria

Przykładowe realizacje:

Instalacja w miejscowości Hadra ZPO, ul. Szkolna, moc 12 kW

Instalacja na fasadzie Zespołu szkół nr 1 Stryków:

 

Instalacja - Herby, Stacja uzdatniania wody:


Instalacja - Hadra, ul. Szkolna:


Instalacja - ul. Traugutta:


Instalacja - ul. Komornicka:


Instalacja - Okrajszów, Częstochowa ul. Kołakowskiego:


Instalacja - Ołowianka:


Instalacja - ul. Paderewskiego, ul. Pawia:

 


Instalacja - Szkoła Hotelarstwa w Częstochowie:


Instalacja - Wancerzów:


Instalacja 1,5 kW biuro Firmy ul. Żonkilowa:

 

Politechnika Częstochowska Wydział Elektryczny - film wideo: